Evalueren verbeteringen

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Evalueren verbeteringen
ArchiMate-element Evalueren verbeteringen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-8bf245cd-ae55-e661-2e02-2983aa8615f6
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Evalueren verbeteringen
Documentatie  : Doorgevoerde verbeteringen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid en beoogde werking en prestaties.
Domein  : Sturing
Trigger  : Een of meerdere verbeteringen zijn geïmplementeerd.
Preconditie  : Verbeteringen zijn/worden geïmplementeerd in de organisatie.
Postconditie  : Van een doorgevoerde verbetering zijn status, werking en prestatie getoetst met de gedefinieerde doelen en resultaten en het heersende beleid. Zonodig wordt bijgestuurd.
Type  : Deelbedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Doorgevoerde verbeteringen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid en beoogde werking en prestaties. (BusinessProcess) Evalueren verbeteringen Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Kwaliteitsman- agement Het bepalen van de gewenste inrichting van de processen en het bewaken dat de uitvoering in lijn is met deze inrichting. (BusinessFunction) Procesmanag- ement Het op gecontroleerde wijze uitvoeren van projecten. (BusinessFunction) Projectmanag- ement Het in stand houden en beheren van IT-infrastructuur. (BusinessFunction) IT- infrastructuurb- eheer Het aanpassen van toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Applicatiebehe- er Het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Functioneel beheer Verbeteringen doorvoeren vanuit het verschil tussen de beoogde en de geconstateerde en ervaren werking van de organisatie en haar prestatie. (BusinessProcess) Doorvoeren verbeteringen Het vertalen van strategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen. (BusinessFunction) Enterprise architectuur Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen. (BusinessFunction) Performancem- anagement AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 22-04-2023 00:43:49 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 22-04-2023 00:43:49 CEST