Id-f78dedea-4f2c-4cb3-8ee1-12f9d16e63ed

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-f78dedea-4f2c-4cb3-8ee1-12f9d16e63ed
ArchiMate-verbindingslijn Id-f78dedea-4f2c-4cb3-8ee1-12f9d16e63ed
Verbindingslijn-id  : Id-8c071f31-2b45-0664-723e-18be357a730f
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Configuratie-item verbijzondert Activum (SpecializationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-9bbd7fec (Configuratie-item)
Naar vorm  : Id-c971581b (Activum)
Z-coördinaat  : 72
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (660;1044),(948;1044)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :