Id-60bbeee4-8eb2-40ff-9100-4b26eeab3f56

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-60bbeee4-8eb2-40ff-9100-4b26eeab3f56
ArchiMate-verbindingslijn Id-60bbeee4-8eb2-40ff-9100-4b26eeab3f56
Verbindingslijn-id  : Id-917c578e-1c57-77c8-fd9b-70428116ba76
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Lesgroep aggregeert Deelnemer (AggregationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-c5b7bb76-f0f6-4fd0-9f8e-ed670404cb56 (Lesgroep)
Naar vorm  : Id-32f6f8a6 (Deelnemer)
Z-coördinaat  : 85
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (408;695),(264;695)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :