Promovendusbegeleiding

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Promovendusbegeleiding
Contextdiagram
Het inhoudelijk begeleiden van een promovendus in zijn onderzoek. (BusinessFunction) Promovendus- begeleiding In Nederland: Een individu die door het zelfstandig beoefenen van wetenschappelijk onderzoek en, hierop aansluitend, het schrijven van een proefschrift wil promoveren tot de academische graad van doctor. (BusinessObject) Promovendus Een onderzoek met een promotiemogelijkheden (BusinessObject) Promotieonde- rzoek De antwoorden op onderzoeksvragen en alle bij de beantwoording van de onderzoeksvragen opgedane kennis en expertise, vastgelegd in welke vorm dan ook. (BusinessObject) Onderzoeks(t- ussen)resultaat Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie Een wetenschappelijke verhandeling die een promovendus moet schrijven en openbaar verdedigen om de graad van doctor te krijgen. (BusinessObject) Proefschrift Het ondersteunen van het volgen van de voortgang van promoties (ApplicationFunction) Promotievolgf- unctie Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in promotiegerelateerde zaken tussen de instelling en de promovendus. (BusinessObject) Promotietrajec- tovereenkomst Het uitvoeren van een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie ter beantwoording van onderzoeksvragen (BusinessFunction) Onderzoeksuit- voering Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn). (BusinessObject) Onderzoeksob- ject Het mogelijk maken dat een promotie plaatsvindt. (BusinessProcess) Faciliteren promotie AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship Deze svg is op 06-04-2024 00:40:07 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:40:07 CEST