Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Instelling

ArchiMate-element Instelling
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-941e4ac0-4208-5568-782e-750f2be05c06
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Instelling
Documentatie  : Een organisatie uitgaande van een privaatrechtelijke rechtspersoon die opleidingen verzorgt.
Domein  : Sturing
Synoniemen  : Onderwijsinstelling, School
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : partij
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : laag
Vertrouwelijkheid  : laag
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een organisatie uitgaande van een privaatrechtelijke rechtspersoon die opleidingen verzorgt. (BusinessObject) Instelling Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie (BusinessObject) Organisatie Het bepalen van de structuur van de organisatie en de te onderkennen functies, taken en verantwoordelijkheden. (BusinessFunction) Organisatieman- agement Het ondersteunen van het uitbetalen van salarissen aan medewerkers (ApplicationFunction) Salarisverwerki- ngsfunctie Het ondersteunen van het uitbetalen van declaraties aan medewerkers (ApplicationFunction) Declaratieverw- erkingsfunctie Het beheren van gegevens over budgetten (ApplicationFunction) Budgetgegeven- sbeheer Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Het domein betreffende Sturing. (Grouping) Sturing Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in onderwijsgerelateerde zaken tussen de onderwijsinstelling en een deelnemer. (BusinessObject) Onderwijsovere- enkomst Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in promotiegerelateerde zaken tussen de instelling en de promovendus. (BusinessObject) Promotietraject- overeenkomst Een verzameling van onderwijseenheden die als geheel worden aangeboden. (BusinessObject) Minor Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat een deelnemer afsluit met een toets. (BusinessObject) Onderwijseenh- eid Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. (BusinessObject) Opleiding SpecializationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship heeft AssociationRelationship is gerelateerd aan AssociationRelationship levert AssociationRelationship levert AssociationRelationship levert Deze svg is op 14-10-2018 16:00:53 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 14-10-2018 16:00:53 CEST