Id-965cf6a7-0199-48e3-826d-9d3702eb80ee

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie > Verbindingslijnen > Id-965cf6a7-0199-48e3-826d-9d3702eb80ee
ArchiMate-verbindingslijn Id-965cf6a7-0199-48e3-826d-9d3702eb80ee
Verbindingslijn-id  : Id-94eaa0c9-024e-a192-acc7-a6868266a658
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie
ArchiMate-relatie  : (Wetenschappelijk) onderzoek is gerelateerd aan Onderzoeker (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-0ba83117 ((Wetenschappelijk) onderzoek)
Naar vorm  : Id-e155e840-b5d0-4c33-b261-96f11cd11b82 (Onderzoeker)
Z-coördinaat  : 50
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (612;901)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :