Voorwerp

ArchiMate-element Voorwerp
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-95270729-fbfc-534e-bb9a-456ab883e7c2
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Voorwerp
Documentatie  : Een object dat door individuen kan worden gebruikt.
Domein  : Bedrijfsvoering
Synoniemen  : Gebruiksartikel
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : middel
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : laag
Vertrouwelijkheid  : laag
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een object dat door individuen kan worden gebruikt. (BusinessObject) Voorwerp Het ondersteunen van het maken van roosters op basis van de beschikbaarheid van middelen (ApplicationFunction) Roosterconstruc- tiefunctie Het beheren en communiceren van roosterwijzigingen (ApplicationFunction) Roosterwijzigin- gsfunctie Het verzorgen van catering, mate name in de vorm van bedrijfsrestaurants. (BusinessFunction) Cateringbeheer Het ondersteunen van het beheren van productinkopen (ApplicationFunction) Procurementfun- ctie Het ondersteunen van het beheer van faciliteiten (ApplicationFunction) Faciliteitenbehe- erfunctie Het verwerven, inrichten, beheren en afstoten van gebouwen. (BusinessFunction) Gebouwbeheer Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Het ondersteunen van het beheer van goederenstromen (ApplicationFunction) Goederenstroo- mbeheerfunctie Het reserveren van capaciteit van mensen en middelen zodat zij beschikbaar zijn om te voldoen aan de geprognotiseerde vraag. (BusinessFunction) Inzet en middelenplannin- g Het afhandelen en routeren van inkomende en uitgaande goederenstromen en het beheren van goederen. (BusinessFunction) Goederenafhan- deling Het beheren, waaronder publiceren, van roostergegevens (ApplicationFunction) Roosterpublicati- efunctie Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) Ruimte De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AssociationRelationship heeft als inventaris AssociationRelationship wordt ingepland in Deze svg is op 09-10-2020 10:36:07 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:36:07 CEST