Voorwerp

ArchiMate-element Voorwerp
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-95270729-fbfc-534e-bb9a-456ab883e7c2
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Voorwerp
Documentatie  : Een object dat door individuen kan worden gebruikt.
Domein  : Bedrijfsvoering
Synoniemen  : Gebruiksartikel
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : middel
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : laag
Vertrouwelijkheid  : laag
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een object dat door individuen kan worden gebruikt. (BusinessObject) Voorwerp Het ondersteunen van het beheer van goederenstromen (ApplicationFunction) Goederenstro- ombeheerfunc- tie De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster Het reserveren van capaciteit van mensen en middelen zodat zij beschikbaar zijn om te voldoen aan de geprognotiseerde vraag. (BusinessFunction) Inzet en middelenplann- ing Het verzorgen van catering, mate name in de vorm van bedrijfsrestaurants. (BusinessFunction) Cateringbehe- er Het ondersteunen van het maken van roosters op basis van de beschikbaarheid van middelen (ApplicationFunction) Roosterconstr- uctiefunctie Het beheren en communiceren van roosterwijzigingen (ApplicationFunction) Roosterwijzigi- ngsfunctie Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) Ruimte Het afhandelen en routeren van inkomende en uitgaande goederenstromen en het beheren van goederen. (BusinessFunction) Goederenafha- ndeling Het ondersteunen van het beheer van faciliteiten (ApplicationFunction) Faciliteitenbeh- eerfunctie Het beheren, waaronder publiceren, van roostergegevens (ApplicationFunction) Roosterpublic- atiefunctie Het ondersteunen van het beheren van productinkopen (ApplicationFunction) Procurementf- unctie Het verwerven, inrichten, beheren en afstoten van gebouwen. (BusinessFunction) Gebouwbeheer AccessRelationship W AssociationRelationship wordt ingepland in AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AssociationRelationship heeft als inventaris AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 06-04-2024 00:39:12 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:39:12 CEST