Projectmanagement

ArchiMate-element Projectmanagement
Contextdiagram
Het op gecontroleerde wijze uitvoeren van projecten. (BusinessFunction) Projectmanag- ement Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen. (BusinessObject) Doelstelling Een tijdelijk geheel van samenhangende projecten en activiteiten gericht op het bereiken van één of meer strategische doelstellingen. (BusinessObject) Programma Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen. (BusinessObject) Beleidsuitgan- gspunt Variabele om de prestaties van ondernemingen te analyseren. (BusinessObject) Indicator Het ondersteunen van het bepalen en sturen van projecten (ApplicationFunction) Projectmanag- ementfunctie Doorgevoerde verbeteringen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid en beoogde werking en prestaties. (BusinessProcess) Evalueren verbeteringen Het daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verandering. (BusinessProcess) Implementere- n veranderingen Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen. (BusinessFunction) Veranderman- agement Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (BusinessObject) Resultaat Een beschrijving van uit te voeren activiteiten. (BusinessObject) Plan Het voorbereiden en opstarten van veranderingstrajecten ter uitvoering. (BusinessProcess) Voorbereiden veranderingen Geheel van activiteiten uitgevoerd in een tijdelijk samenwerkingsverband gericht op het binnen bepaalde randvoorwaarden (bv. tijd, geld) bereiken van een vooraf gedefinieerd resultaat. (BusinessObject) Project Het daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verbetering. (BusinessProcess) Implementere- n verbeteringen De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken. (BusinessObject) Architectuur Het definiëren van door te voeren verbeteringen (doel, scope, resultaat) en het toekennen van prioriteiten voor implementatie. (BusinessProcess) Definiëren en prioriteren verbeteringen AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship Deze svg is op 05-04-2024 13:44:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 13:44:45 CEST