Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Enquetesysteem

ArchiMate-element Enquetesysteem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-97b9f032-a47e-73d3-915c-13b45c239450
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Enquetesysteem
Documentatie  : Een systeem dat het mogelijk maakt om enquetes af te nemen.
Domein  : Generiek
Bouwsteen  : Nee
Type  : Referentieapplicatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :