Relatiegegevensbeheer

Contextdiagram
Het beheren van gegevens over relaties (ApplicationFunction) Relatiegegeve- nsbeheer Een mens. (BusinessObject) Individu Een systeem dat het relatiebeheer in de brede zin ondersteunt. (ApplicationComponent) CRM systeem Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Een organisatie die producten of diensten levert. (BusinessObject) Leverancier Het verstrekken van informatie over de instelling en haar producten en diensten. (BusinessFunction) Informatievers- trekking Het direct benaderen, adviseren en ondersteunen van een potentiele deelnemer. (BusinessFunction) Prospectonder- steuning Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie (BusinessObject) Organisatie Een organisatie die stage/afstudeeropdrachten aanbiedt aan deelnemers. (BusinessObject) Stageorganisa- tie Het onderhouden van contacten met personen buiten de instelling zoals stagebedrijven, opdrachtgevers en onderzoekspartners. (BusinessFunction) Relatiebeheer Een individu die in potentie deelnemer kan worden. (BusinessObject) Prospect Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Een deelnemer die gediplomeerd is. (BusinessObject) Alumnus AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W Deze svg is op 06-04-2024 00:37:23 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:37:23 CEST