Individu

ArchiMate-element Individu
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-9843217d-06ab-4a1c-aa23-ffe2c75ef809
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Individu
Documentatie  : Een mens.
Domein  : Bedrijfsvoering
Synoniemen  : Mens, Natuurlijk persoon
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : partij
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een mens. (BusinessObject) Individu Het beheren van gegevens over relaties (ApplicationFunction) Relatiegegeve- nsbeheer Het uitvoeren van specifieke acties en campagnes om de doelgroepen te bereiken zoals het organiseren van informatiedagen en evenementen voor deelnemers. (BusinessFunction) Marktbewerkin- g Een contact tussen individuen dat relevant is voor de bedrijfsvoering. (BusinessObject) Contact Het onderhouden van contacten met personen buiten de instelling zoals stagebedrijven, opdrachtgevers en onderzoekspartners. (BusinessFunction) Relatiebeheer Een deelnemer die gediplomeerd is. (BusinessObject) Alumnus Het ervoor zorg dragen dat debiteuren openstaande vorderingen betalen. (BusinessFunction) Debiteurenbe- heer Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Het afhandelen van directe contacten van personen die de instelling in het algemeen benaderen. (BusinessFunction) Contactbeheer Het verzamelen en analyseren van informatie over de gedragingen, de houding en de motivaties van een bepaalde doelgroep. (BusinessFunction) Marktonderzo- ek Het verstrekken van informatie over de instelling en haar producten en diensten. (BusinessFunction) Informatievers- trekking Het tijdelijk gebruik maken van een materiaal. (BusinessObject) Uitleen Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering AccessRelationship W AccessRelationship R AssociationRelationship met AccessRelationship W SpecializationRelationship AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship heeft een AggregationRelationship Deze svg is op 05-04-2024 12:49:11 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:49:11 CEST