Individu

ArchiMate-element Individu
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-9843217d-06ab-4a1c-aa23-ffe2c75ef809
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Individu
Documentatie  : Een mens.
Domein  : Bedrijfsvoering
Synoniemen  : Mens, Natuurlijk persoon
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : partij
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een mens. (BusinessObject) Individu Het onderhouden van contacten met personen buiten de instelling zoals stagebedrijven, opdrachtgevers en onderzoekspartners. (BusinessFunction) Relatiebeheer Het uitvoeren van specifieke acties en campagnes om de doelgroepen te bereiken zoals het organiseren van informatiedagen en evenementen voor deelnemers. (BusinessFunction) Marktbewerkin- g Het beheren van gegevens over relaties (ApplicationFunction) Relatiegegeve- nsbeheer Het afhandelen van directe contacten van personen die de instelling in het algemeen benaderen. (BusinessFunction) Contactbeheer Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Het verstrekken van informatie over de instelling en haar producten en diensten. (BusinessFunction) Informatievers- trekking Het ervoor zorg dragen dat debiteuren openstaande vorderingen betalen. (BusinessFunction) Debiteurenbeh- eer Een deelnemer die gediplomeerd is. (BusinessObject) Alumnus Het verzamelen en analyseren van informatie over de gedragingen, de houding en de motivaties van een bepaalde doelgroep. (BusinessFunction) Marktonderzo- ek Het tijdelijk gebruik maken van een materiaal. (BusinessObject) Uitleen Een contact tussen individuen dat relevant is voor de bedrijfsvoering. (BusinessObject) Contact AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship heeft een AssociationRelationship met Deze svg is op 21-04-2023 16:36:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 21-04-2023 16:36:27 CEST