Onderzoeksopzetontwikkeling

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Onderzoeksopzetontwikkeling
Contextdiagram
Het zorgen dat de randvoorwaarden voor het onderzoek zijn geborgd. (BusinessFunction) Onderzoeksopz- etontwikkeling Het identificeren van bestaande literatuur en gegevensverzamelingen die kunnen worden gebruikt als bron voor het onderzoek. (BusinessProcess) Identificeren bronnen Het uitvoeren van voorbereidende handelingen die erop gericht zijn een onderzoek succesvol te kunnen uitvoeren (BusinessFunction) Onderzoeksont- wikkeling Het fabriceren van instrumenten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een onderzoek. (BusinessProcess) Ontwikkelen onderzoeksinstru- menten Het vastleggen van de kaders waarbinnen het onderzoek dient plaats te vinden. (BusinessProcess) Ontwikkelen onderzoeksopzet De systematische wijze waarop een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksmet- hode Het beheren van gegevens over klinische onderzoeken. (ApplicationFunction) Clinical Trial Management- functie Een in tijd en middelen begrensde uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksproj- ect De kaders en randvoorwaarden waarbinnen een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksopz- et Het ondersteunen van het plannen van een onderzoek. (ApplicationFunction) Onderzoeksplan- ningsfunctie AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W ServingRelationship Deze svg is op 09-10-2020 10:35:20 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:35:20 CEST