Onderzoeksopzetontwikkeling

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Onderzoeksopzetontwikkeling
Contextdiagram
Het zorgen dat de randvoorwaarden voor het onderzoek zijn geborgd. (BusinessFunction) Onderzoeksop- zetontwikkeling Een in tijd en middelen begrensde uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoekspr- oject Het identificeren van bestaande literatuur en gegevensverzamelingen die kunnen worden gebruikt als bron voor het onderzoek. (BusinessProcess) Identificeren bronnen De systematische wijze waarop een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksm- ethode Het beheren van gegevens over klinische onderzoeken. (ApplicationFunction) Clinical Trial Management- functie Het vastleggen van de kaders waarbinnen het onderzoek dient plaats te vinden. (BusinessProcess) Ontwikkelen onderzoeksop- zet Het fabriceren van instrumenten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een onderzoek. (BusinessProcess) Ontwikkelen onderzoeksins- trumenten Het ondersteunen van het plannen van een onderzoek. (ApplicationFunction) Onderzoekspl- anningsfunctie Het uitvoeren van voorbereidende handelingen die erop gericht zijn een onderzoek succesvol te kunnen uitvoeren (BusinessFunction) Onderzoekson- twikkeling De kaders en randvoorwaarden waarbinnen een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksop- zet AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 06-04-2024 00:39:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:39:45 CEST