Onderzoeksopzetontwikkeling

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Onderzoeksopzetontwikkeling
Contextdiagram
Het zorgen dat de randvoorwaarden voor het onderzoek zijn geborgd. (BusinessFunction) Onderzoeksop- zetontwikkeling Het identificeren van bestaande literatuur en gegevensverzamelingen die kunnen worden gebruikt als bron voor het onderzoek. (BusinessProcess) Identificeren bronnen Het uitvoeren van voorbereidende handelingen die erop gericht zijn een onderzoek succesvol te kunnen uitvoeren (BusinessFunction) Onderzoekson- twikkeling Het fabriceren van instrumenten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een onderzoek. (BusinessProcess) Ontwikkelen onderzoeksins- trumenten Het vastleggen van de kaders waarbinnen het onderzoek dient plaats te vinden. (BusinessProcess) Ontwikkelen onderzoeksop- zet De systematische wijze waarop een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksm- ethode Het beheren van gegevens over klinische onderzoeken. (ApplicationFunction) Clinical Trial Management- functie Een in tijd en middelen begrensde uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoekspr- oject De kaders en randvoorwaarden waarbinnen een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksop- zet Het ondersteunen van het plannen van een onderzoek. (ApplicationFunction) Onderzoekspl- anningsfunctie AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W ServingRelationship Deze svg is op 19-04-2023 15:16:33 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 15:16:33 CEST