Id-5174567a-eebe-4bbb-8572-b0d3f6db3b9b

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting > Verbindingslijnen > Id-5174567a-eebe-4bbb-8572-b0d3f6db3b9b
ArchiMate-verbindingslijn Id-5174567a-eebe-4bbb-8572-b0d3f6db3b9b
Verbindingslijn-id  : Id-9a9c843f-b060-842d-85f9-daf0bcce6217
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting
ArchiMate-relatie  : Informatievaardigheidsondersteuning verwerkt Manifestatie (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-24aa2727-441d-42d9-9ac6-8e79c7768b02 (Informatievaardigheidsondersteuning)
Naar vorm  : Id-eaf1b851-0f93-41df-9515-46032ce0c632 (Manifestatie)
Z-coördinaat  : 20
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (1044;612)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :