Id-baeafc7d-cf18-4fca-af07-8f33968371fe

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Vormen > Id-baeafc7d-cf18-4fca-af07-8f33968371fe
ArchiMate-vorm Id-baeafc7d-cf18-4fca-af07-8f33968371fe
Vorm-id  : Id-9d0e3f17-02a3-0068-b789-80fc320b6b86
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Onderwijseenheiduitvoering (BusinessObject)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 684
Y-coördinaat  : 478
Z-coördinaat  : 22
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :