Externe bibliotheekcatalogus

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > ApplicationComponents > Externe bibliotheekcatalogus
ArchiMate-element Externe bibliotheekcatalogus
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-9d55c7fb-9c70-838d-2359-0a2a49d502ea
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Externe bibliotheekcatalogus
Documentatie  : Een systeem dat een catalogus bevat van publiek fysiek en digitaal materiaal. Voorbeeld NBC+ (Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem voor Nederlandse Bibliotheken).
Externe informatie  : https://www.kb.nl/ob/digitale-infrastructuur/nationale-bibliotheekcatalogus-nbc
Domein  : Derden
Type  : Externe applicatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :