Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-0d31ac39-eb34-476f-b101-10b99b238eb4

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering > Vormen > Id-0d31ac39-eb34-476f-b101-10b99b238eb4
ArchiMate-vorm Id-0d31ac39-eb34-476f-b101-10b99b238eb4
Vorm-id  : Id-9d67f9f5-b8f9-1612-bfa9-c61818c48513
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Juridische bescherming (BusinessFunction)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 2235
Y-coördinaat  : 1343
Z-coördinaat  : 67
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :