Id-d1a55b52-fbe0-48aa-8c26-fa6480f842ee

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-d1a55b52-fbe0-48aa-8c26-fa6480f842ee
ArchiMate-verbindingslijn Id-d1a55b52-fbe0-48aa-8c26-fa6480f842ee
Verbindingslijn-id  : Id-9eb3c956-50c1-c75d-c2ea-672ffc980004
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Instelling is gerelateerd aan Onderwijsovereenkomst (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-e0a4bf7a-f2aa-4c6a-8e5b-95eed6cfa785 (Instelling)
Naar vorm  : Id-19bc7432-b437-4819-92bc-c823a37e9c11 (Onderwijsovereenkomst)
Z-coördinaat  : 70
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :