Id-5efe439e-4bf9-4513-8e47-1c4c5b78b188

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-5efe439e-4bf9-4513-8e47-1c4c5b78b188
ArchiMate-verbindingslijn Id-5efe439e-4bf9-4513-8e47-1c4c5b78b188
Verbindingslijn-id  : Id-9f88d0f6-a960-9369-fe3c-d656546e1057
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Onderwijseenheid is gerelateerd aan Onderwijseenheiduitvoering (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-65a72b3d (Onderwijseenheid)
Naar vorm  : Id-baeafc7d-cf18-4fca-af07-8f33968371fe (Onderwijseenheiduitvoering)
Z-coördinaat  : 53
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (738;394)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :