Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-1a199719-a983-4436-ace4-d8ea98ecadca

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatieplatformmodel > Vormen > Id-1a199719-a983-4436-ace4-d8ea98ecadca
ArchiMate-vorm Id-1a199719-a983-4436-ace4-d8ea98ecadca
Vorm-id  : Id-a0437092-e51c-1553-d244-0c0ac1674b0d
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Applicatieplatformmodel
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Uitvoering
ArchiMate-element  : HTTP server (Node)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 504
Y-coördinaat  : 300
Z-coördinaat  : 17
Breedte  : 157
Hoogte  : 49
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #c9e7b764
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :