Prospect

ArchiMate-element Prospect
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-a19c3a2c-0eb1-c824-b37a-c2ae04ea58e6
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Prospect
Documentatie  : Een individu die in potentie deelnemer kan worden.
Domein  : Onderwijsondersteuning
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : partij
Beschikbaarheid  : middel
Integriteit  : hoog
Vertrouwelijkheid  : hoog
Toelichting BIV-classificatie  : Dit is analoog aan deelnemer. Kan wellicht lager als minder gegevens worden geregistreerd.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een individu die in potentie deelnemer kan worden. (BusinessObject) Prospect Het afhandelen van directe contacten van personen die de instelling in het algemeen benaderen. (BusinessFunction) Contactbeheer Het registreren van het formele verzoek van een deelnemer om zich in te schrijven voor een onderwijsproduct. (BusinessFunction) Aanmeldingsr- egistratie Het ondersteunen van het aanmelden, inschrijven en uitschrijven van deelnemers voor deelname aan (delen van) het onderwijsaanbod (ApplicationFunction) Studieinschrijf- functie Het administratief verwerken van de aanmelding van een deelnemer zodat deze wordt ingeschreven bij de onderwijsinstelling. (BusinessFunction) Deelnemerins- chrijving Het beheren van gegevens over relaties (ApplicationFunction) Relatiegegeve- nsbeheer Een contact tussen individuen dat relevant is voor de bedrijfsvoering. (BusinessObject) Contact Het domein betreffende Onderwijsondersteuning. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning Het direct benaderen, adviseren en ondersteunen van een potentiele deelnemer. (BusinessFunction) Prospectonder- steuning Het verstrekken van informatie over de instelling en haar producten en diensten. (BusinessFunction) Informatievers- trekking Het bepalen of een opleiding passend is voor een deelnemer, en vice versa. (BusinessFunction) Deelnemerma- tching Het verzamelen en analyseren van informatie over de gedragingen, de houding en de motivaties van een bepaalde doelgroep. (BusinessFunction) Marktonderzo- ek AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AssociationRelationship met AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W Deze svg is op 06-04-2024 00:39:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:39:13 CEST