Prospect

ArchiMate-element Prospect
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-a19c3a2c-0eb1-c824-b37a-c2ae04ea58e6
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Prospect
Documentatie  : Een individu die in potentie deelnemer kan worden.
Domein  : Onderwijsondersteuning
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : partij
Beschikbaarheid  : middel
Integriteit  : hoog
Vertrouwelijkheid  : hoog
Toelichting BIV-classificatie  : Dit is analoog aan deelnemer. Kan wellicht lager als minder gegevens worden geregistreerd.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een individu die in potentie deelnemer kan worden. (BusinessObject) Prospect Het beheren van gegevens over relaties (ApplicationFunction) Relatiegegeven- sbeheer Het domein betreffende Onderwijsondersteuning. (Grouping) Onderwijsonder- steuning Het administratief verwerken van de aanmelding van een deelnemer zodat deze wordt ingeschreven bij de onderwijsinstelling. (BusinessFunction) Deelnemerinsch- rijving Het afhandelen van directe contacten van personen die de instelling in het algemeen benaderen. (BusinessFunction) Contactbeheer Het verzamelen en analyseren van informatie over de gedragingen, de houding en de motivaties van een bepaalde doelgroep. (BusinessFunction) Marktonderzoek Het verstrekken van informatie over de instelling en haar producten en diensten. (BusinessFunction) Informatieverst- rekking Het direct benaderen, adviseren en ondersteunen van een potentiele deelnemer. (BusinessFunction) Prospectonderst- euning Het ondersteunen van het aanmelden, inschrijven en uitschrijven van deelnemers voor deelname aan (delen van) het onderwijsaanbod (ApplicationFunction) Studieinschrijffu- nctie Het bepalen of een opleiding passend is voor een deelnemer, en vice versa. (BusinessFunction) Deelnemermatc- hing Het registreren van het formele verzoek van een deelnemer om zich in te schrijven voor een onderwijsproduct. (BusinessFunction) Aanmeldingsreg- istratie Een contact tussen individuen dat relevant is voor de bedrijfsvoering. (BusinessObject) Contact AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship met Deze svg is op 09-10-2020 10:36:08 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:36:08 CEST