Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-86237e5c-e29e-4cd3-84a5-5813f915d7ed

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties > Verbindingslijnen > Id-86237e5c-e29e-4cd3-84a5-5813f915d7ed
ArchiMate-verbindingslijn Id-86237e5c-e29e-4cd3-84a5-5813f915d7ed
Verbindingslijn-id  : Id-a2486987-124c-a625-00b6-7ba2380bcf41
ArchiMate-model  : HORA 2
ArchiMate-view  : Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties
ArchiMate-relatie  : Enterprise architectuur => Implementeren veranderingen (AggregationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-4d0aba10-3764-4c28-a1a8-511a73689f69 (Enterprise architectuur)
Naar vorm  : Id-721515fd-39cc-48ec-b9f3-c228bb7af534 (Implementeren veranderingen)
Z-coördinaat  : 374
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :