Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Wetenschappelijke zoekfunctie

ArchiMate-modellen > HORA 2 > ApplicationFunctions > Wetenschappelijke zoekfunctie
ArchiMate-element Wetenschappelijke zoekfunctie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : Id-a25a143c-5241-b3e1-d496-94258698397b
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Wetenschappelijke zoekfunctie
Documentatie  : Het ondersteunen van het doorzoeken van alle interne en externe wetenschappelijke content
Type  : Applicatiefunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het ondersteunen van het doorzoeken van alle interne en externe wetenschappelijke content (ApplicationFunction) Wetenschappeli- jke zoekfunctie Het beschikbaar stellen van de resultaten van de onderzoeken van de instelling. (BusinessFunction) Onderzoeksresu- ltaatontsluiting Het beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs. (BusinessFunction) Ontsluiting fysiek materiaal Een systeem waarmee alle interne en externe wetenschappelijke content doorzocht kan worden. (ApplicationComponent) Wetenschappeli- jke zoekmachine Een resultaat van een onderzoek zoals beschreven als publicatie in de Definitie afspraken Wetenschappelijk Onderzoek van de VSNU. (BusinessObject) Publicatie De fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk. (BusinessObject) Manifestatie Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk Het beschikbaar stellen van elektronische boeken en tijdschriften. (BusinessFunction) Ontsluiting digitaal materiaal Het toegang geven tot externe gegevensverzamelingen die in digitale vorm aanwezig zijn. (BusinessFunction) Ontsluiting digitale databanken De specifieke intellectuele of artistieke vorm waarin een werk wordt gerealiseerd (uitdrukkingsvorm). (BusinessObject) Expressie ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 14-10-2018 16:12:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 14-10-2018 16:12:52 CEST