Id-976f99be-f859-4515-aa30-47a3c5860242

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-976f99be-f859-4515-aa30-47a3c5860242
ArchiMate-verbindingslijn Id-976f99be-f859-4515-aa30-47a3c5860242
Verbindingslijn-id  : Id-a2b95644-2e3d-2ec1-8e95-371f7d71efd4
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Formatieplanning verwerkt Medewerkercompetentie (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-0e531891-2447-4e41-840c-99042dc8ee35 (Formatieplanning)
Naar vorm  : Id-4e6e1a28-eed8-47af-a8dc-d32ca6a77d63 (Medewerkercompetentie)
Z-coördinaat  : 92
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :