Id-ec71229b-bac3-42d8-b203-a0425b20e1cc

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Onderzoek > Verbindingslijnen > Id-ec71229b-bac3-42d8-b203-a0425b20e1cc
ArchiMate-verbindingslijn Id-ec71229b-bac3-42d8-b203-a0425b20e1cc
Verbindingslijn-id  : Id-a2c3eae0-cdf3-a218-38cb-3ad6a4ef55ea
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Onderzoek
ArchiMate-relatie  : Onderzoeksprotocoltoetsing verwerkt Onderzoeksopzet (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-9a03f795-c004-4169-b708-8234c12bbb0d (Onderzoeksprotocoltoetsing)
Naar vorm  : Id-446ea1c0-58f3-478c-afdc-53a383ad46cc (Onderzoeksopzet)
Z-coördinaat  : 60
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :