Ontsluiting digitaal materiaal

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Ontsluiting digitaal materiaal
ArchiMate-element Ontsluiting digitaal materiaal
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-a2ead414-0622-b237-eb3f-28281d6709cc
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Ontsluiting digitaal materiaal
Documentatie  : Het beschikbaar stellen van elektronische boeken en tijdschriften.
Domein  : Informatieontsluiting
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het beschikbaar stellen van elektronische boeken en tijdschriften. (BusinessFunction) Ontsluiting digitaal materiaal Het tijdelijk gebruik maken van een materiaal. (BusinessObject) Uitleen Het (her)ontwikkelen van een specifieke opleiding. (BusinessProcess) Ontwikkelen opleiding Het aanleren van competenties door het uitvoeren van onderwijsactiviteiten. (BusinessProcess) Leveren onderwijs Het beschikbaar stellen van informatie die buiten de instelling is geproduceerd. (BusinessFunction) Informatiedoor- levering Het treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessProcess) Voorbereiden onderwijsperio- de De specifieke intellectuele of artistieke vorm waarin een werk wordt gerealiseerd (uitdrukkingsvorm). (BusinessObject) Expressie Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren. (BusinessObject) Onderzoeksge- gevens De fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk. (BusinessObject) Manifestatie Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk Het beheren van gegevens over collecties van materialen en uitleningen daarvan (ApplicationFunction) Bibliotheekge- gevensbeheer Het ondersteunen van het doorzoeken van alle interne en externe wetenschappelijke content (ApplicationFunction) Wetenschapp- elijke zoekfunctie Een enkelvoudig exemplaar van een manifestatie. (BusinessObject) Item Een systeem dat een catalogus bevat van publiek fysiek en digitaal materiaal. Voorbeeld NBC+ (Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem voor Nederlandse Bibliotheken). (ApplicationComponent) Externe bibliotheekcat- alogus Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 06-04-2024 00:40:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:40:00 CEST