Manifestatie

ArchiMate-element Manifestatie
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-a4a5b1ca-69a4-e0be-26ec-7ce6eeb34cf9
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Manifestatie
Documentatie  : De fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk.
Domein  : Informatieontsluiting
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : middel
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : laag
Vertrouwelijkheid  : openbaar
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk. (BusinessObject) Manifestatie Het medium waarlangs een onderzoeks(tussen)resultaat is ontsloten. (BusinessObject) Disseminatieme- dium Het beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs. (BusinessFunction) Ontsluiting fysiek materiaal Het ondersteunen van het doorzoeken van alle interne en externe wetenschappelijke content (ApplicationFunction) Wetenschappeli- jke zoekfunctie Het toegang geven tot externe gegevensverzamelingen die in digitale vorm aanwezig zijn. (BusinessFunction) Ontsluiting digitale databanken Het beheren van gegevens over collecties van materialen en uitleningen daarvan (ApplicationFunction) Bibliotheekgege- vensbeheer Het ondersteunen van gebruikers bij het vinden en gebruiken van wetenschappelijke informatie. (BusinessFunction) Informatievaard- igheidsonderste- uning Het beschikbaar stellen van elektronische boeken en tijdschriften. (BusinessFunction) Ontsluiting digitaal materiaal Het domein betreffende Informatieontsluiting (Grouping) Informatieonslu- iting Een enkelvoudig exemplaar van een manifestatie. (BusinessObject) Item De specifieke intellectuele of artistieke vorm waarin een werk wordt gerealiseerd (uitdrukkingsvorm). (BusinessObject) Expressie SpecializationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AssociationRelationship heeft AssociationRelationship kent verschijningsvorm Deze svg is op 09-10-2020 10:37:17 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:37:17 CEST