Id-ff4ac1c3-b700-4969-9088-31a2253d9941

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-ff4ac1c3-b700-4969-9088-31a2253d9941
ArchiMate-verbindingslijn Id-ff4ac1c3-b700-4969-9088-31a2253d9941
Verbindingslijn-id  : Id-a54bbc58-44ff-1027-1787-7e7d898f3f83
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Grootboekbeheer verwerkt Vordering (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-9d31de6c-5bc1-49d2-b662-335256327bb7 (Grootboekbeheer)
Naar vorm  : Id-a06ca880-ad4f-4dad-9d98-03da51324197 (Vordering)
Z-coördinaat  : 116
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :