Id-da65dfeb-6b88-484e-bc70-483b79f90c92

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-da65dfeb-6b88-484e-bc70-483b79f90c92
ArchiMate-verbindingslijn Id-da65dfeb-6b88-484e-bc70-483b79f90c92
Verbindingslijn-id  : Id-a6fe2252-286d-edb1-c668-6667694d5df5
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Onderwijsovereenkomst is gerelateerd aan Minor (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-19bc7432-b437-4819-92bc-c823a37e9c11 (Onderwijsovereenkomst)
Naar vorm  : Id-77314f5c (Minor)
Z-coördinaat  : 75
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (156;394),(156;58)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :