Journaalpost

ArchiMate-element Journaalpost
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-a835e3ba-ba08-9d66-50a9-c86fba146684
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Journaalpost
Documentatie  : Vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden.
Domein  : Bedrijfsvoering
Synoniemen  : Verzameling boekingsregels
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : laag
Toelichting BIV-classificatie  : Financiële gegevens moeten integer zijn.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (BusinessObject) Journaalpost Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Het beheren van gegevens over grootboekrekeningen (ApplicationFunction) Grootboekgeg- evensbeheer Het ondersteunen van het uitbetalen van declaraties aan medewerkers (ApplicationFunction) Declaratieverw- erkingsfunctie Het ondersteunen van het uitbetalen van salarissen aan medewerkers (ApplicationFunction) Salarisverwerk- ingsfunctie Het beheren van de balans van de organisatie. (BusinessFunction) Grootboekbeh- eer Een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren. (BusinessObject) Activum Een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend. (BusinessObject) Kostenplaats De betaling van een onderwijsinstelling aan een crediteur. (BusinessObject) Uitgaande betaling Een plicht om iets te betalen. (BusinessObject) Verplichting De betaling van een debiteur aan een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Inkomende betaling Het recht van een individu op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak. (BusinessObject) Vordering AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AssociationRelationship heeft betrekking op AssociationRelationship heeft betrekking op AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot Deze svg is op 19-04-2023 15:37:29 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 15:37:29 CEST