Journaalpost

ArchiMate-element Journaalpost
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-a835e3ba-ba08-9d66-50a9-c86fba146684
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Journaalpost
Documentatie  : Vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden.
Domein  : Bedrijfsvoering
Synoniemen  : Verzameling boekingsregels
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : laag
Toelichting BIV-classificatie  : Financiële gegevens moeten integer zijn.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (BusinessObject) Journaalpost Het ondersteunen van het uitbetalen van salarissen aan medewerkers (ApplicationFunction) Salarisverwerk- ingsfunctie Een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren. (BusinessObject) Activum Het ondersteunen van het uitbetalen van declaraties aan medewerkers (ApplicationFunction) Declaratiever- werkingsfuncti- e Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Het beheren van de balans van de organisatie. (BusinessFunction) Grootboekbeh- eer Het recht van een individu op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak. (BusinessObject) Vordering Een plicht om iets te betalen. (BusinessObject) Verplichting Een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend. (BusinessObject) Kostenplaats De betaling van een debiteur aan een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Inkomende betaling Het beheren van gegevens over grootboekrekeningen (ApplicationFunction) Grootboekgeg- evensbeheer De betaling van een onderwijsinstelling aan een crediteur. (BusinessObject) Uitgaande betaling AccessRelationship R AssociationRelationship heeft betrekking op AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship heeft betrekking op AssociationRelationship leidt tot AccessRelationship W AssociationRelationship is gebaseerd op Deze svg is op 05-04-2024 15:21:55 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 15:21:55 CEST