Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Inkomende betaling

ArchiMate-element Inkomende betaling
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-a9153434-505b-91be-e057-cb253ec2b59b
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Inkomende betaling
Documentatie  : De betaling van een debiteur aan een onderwijsinstelling.
Domein  : Bedrijfsvoering
Synoniemen  : Ontvangst
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : middel
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : laag
Toelichting BIV-classificatie  : Beschikbaarheid L-M. De beschikbaarheid van inkomende betalingen is vooral belangrijk rond de uiterste inschrijfdatum van deelnemers (inningen collegegeld).
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  :