Id-f82e08db-5038-4d9d-9d59-ff7f56a22d4a

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-f82e08db-5038-4d9d-9d59-ff7f56a22d4a
ArchiMate-verbindingslijn Id-f82e08db-5038-4d9d-9d59-ff7f56a22d4a
Verbindingslijn-id  : Id-abd422c8-e00e-cbf0-4fea-670bcef56bb5
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Externe medewerker verbijzondert Medewerker (SpecializationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-54e081a2 (Externe medewerker)
Naar vorm  : Id-837ab936 (Medewerker)
Z-coördinaat  : 42
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :