Id-82432a72-9604-4b15-83dc-49a8e0bcff6f

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-82432a72-9604-4b15-83dc-49a8e0bcff6f
ArchiMate-verbindingslijn Id-82432a72-9604-4b15-83dc-49a8e0bcff6f
Verbindingslijn-id  : Id-ac030fca-0aa3-2e93-57cc-73d0fa405ad5
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Instelling is gerelateerd aan Onderwijseenheid (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-e0a4bf7a-f2aa-4c6a-8e5b-95eed6cfa785 (Instelling)
Naar vorm  : Id-65a72b3d (Onderwijseenheid)
Z-coördinaat  : 69
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (288;322),(636;322)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :