Kwaliteitsmanagement

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Kwaliteitsmanagement
ArchiMate-element Kwaliteitsmanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-ac93f0ed-7156-4e55-be81-1bc01a5703a8
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Kwaliteitsmanagement
Documentatie  : Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen.
Domein  : Sturing
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Kwaliteitsman- agement Het definiëren van door te voeren veranderingen vanuit voorgenomen beleid. (BusinessProcess) Definiëren veranderingsin- itiatieven Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen. (BusinessObject) Doelstelling Doorgevoerde verbeteringen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid en beoogde werking en prestaties. (BusinessProcess) Evalueren verbeteringen Variabele om de prestaties van ondernemingen te analyseren. (BusinessObject) Indicator Het managen van de dagelijkse operatie en werken aan het identificeren van verbeterpunten en het realiseren van verbetermaatregelen vanuit dagelijkse operatie. (BusinessFunction) Verbetermana- gement Het daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verbetering. (BusinessProcess) Implementeren verbeteringen De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken. (BusinessObject) Architectuur Het ondersteunen van kwaliteitsmanagement (ApplicationFunction) Kwaliteitsman- agementfunctie Doorgevoerde veranderingen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid. (BusinessProcess) Evalueren veranderingen Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (BusinessObject) Resultaat Een beschrijving van uit te voeren activiteiten. (BusinessObject) Plan Het inventariseren van ideeën en voorstellen voor verbeteringen die doorgevoerd kunnen worden. (BusinessProcess) Inventariseren verbeteringen Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen. (BusinessObject) Beleidsuitgang- spunt Het definiëren van door te voeren verbeteringen (doel, scope, resultaat) en het toekennen van prioriteiten voor implementatie. (BusinessProcess) Definiëren en prioriteren verbeteringen AggregationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship Deze svg is op 20-04-2023 19:32:25 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2023 19:32:25 CEST