Id-6e9effae-f702-4a9d-bd4b-facde0ad2308

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-6e9effae-f702-4a9d-bd4b-facde0ad2308
ArchiMate-verbindingslijn Id-6e9effae-f702-4a9d-bd4b-facde0ad2308
Verbindingslijn-id  : Id-aefaf574-e10d-a7d1-305f-40656f062763
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Deelnemer is gerelateerd aan Onderwijsovereenkomst (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-32f6f8a6 (Deelnemer)
Naar vorm  : Id-19bc7432-b437-4819-92bc-c823a37e9c11 (Onderwijsovereenkomst)
Z-coördinaat  : 36
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (372;634),(372;418)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :