Overdragen kennis naar onderwijs

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Overdragen kennis naar onderwijs
ArchiMate-element Overdragen kennis naar onderwijs
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-af075eee-8e99-9583-5bf1-c29b43152a86
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Overdragen kennis naar onderwijs
Documentatie  : Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar onderwijs ten behoeve van educatie.
Domein  : Valorisatie
Type  : Deelbedrijfsproces
Trigger  : Er is een indicatie dat de onderzoekresultaten kunnen worden uitgebaat ten behoeve van educatie.
Preconditie  : Er zijn onderzoeksresultaten met een geborgde status.
Postconditie  : Onderzoeksresultaten zijn succesvol naar het onderwijs overgedragen.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :