Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Onderzoeksinformatiesysteem

ArchiMate-modellen > HORA 2 > ApplicationComponents > Onderzoeksinformatiesysteem
ArchiMate-element Onderzoeksinformatiesysteem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-afdcc56a-1cb3-6094-3d1b-65f032d93205
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Onderzoeksinformatiesysteem
Documentatie  : Een systeem dat het plannen en managen van onderzoek ondersteunt.
Domein  : Onderzoeksondersteuning
Bouwsteen  : Nee
Voorbeelden  : METIS, SciVal PURE (http://info.scival.com/pure), Avedas Converis (http://www.avedas.com), Symplectic Elements (http://www.symplectic.co.uk)
Type  : Referentieapplicatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een systeem dat het plannen en managen van onderzoek ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoeksinfo- rmatiesysteem Een systeem dat subsidieaanvragen voor onderzoeken ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoekssubs- idieaanvraagsys- teem Het domein betreffende Onderzoeksondersteuning. (Grouping) Onderzoeksond- ersteuning Een systeem dat het beheren en publiceren van publicaties uit een onderzoek ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoekspubl- icatierepository Het ondersteunen van het verwerven van objecten van onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksobje- ctverwervingsf- unctie Het ondersteunens van het verwerven van vergunningen voor onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksverg- unningsverwer- vingsfunctie Het ondersteunen van het registreren van gegevens over onderzoeken (ApplicationFunction) Onderzoeksregi- stratiefunctie Een systeem dat het volgen van de voortgang van promoties ondersteunt. (ApplicationComponent) Promotievolgyst- eem Een systeem dat het onderwijsaanbod en de belangrijkste gegevens van studenten administreert, inclusief hun studievoortgang. (ApplicationComponent) Studentinformat- iesysteem Een systeem dat auteurs van werken administreert en uniek identificeert. (ApplicationComponent) Auteuridentifica- tiesysteem Een systeem dat het publiceren van onderzoeksgegevens publiceert. (ApplicationComponent) Onderzoeksgeg- evensarchief Een systeem dat het administreren en managen van medewerkers ondersteunt. (ApplicationComponent) Personeelssyste- em Het ondersteunen van de financiering van onderzoeken (ApplicationFunction) Onderzoeksfina- ncieringfunctie ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 06-01-2019 18:43:01 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 06-01-2019 18:43:01 CET