Onderzoeksinformatiesysteem

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > ApplicationComponents > Onderzoeksinformatiesysteem
ArchiMate-element Onderzoeksinformatiesysteem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-afdcc56a-1cb3-6094-3d1b-65f032d93205
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderzoeksinformatiesysteem
Documentatie  : Een systeem dat het plannen en managen van onderzoek ondersteunt.
Domein  : Onderzoeksondersteuning
Bouwsteen  : Nee
Voorbeelden  : METIS, SciVal PURE (http://info.scival.com/pure), Avedas Converis (http://www.avedas.com), Symplectic Elements (http://www.symplectic.co.uk)
Type  : Referentieapplicatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een systeem dat het plannen en managen van onderzoek ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoeksinfo- rmatiesysteem Een systeem dat subsidieaanvragen voor onderzoeken ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoekssubs- idieaanvraagsys- teem Het domein betreffende Onderzoeksondersteuning. (Grouping) Onderzoeksond- ersteuning Een systeem dat het beheren en publiceren van disseminaties uit een onderzoek ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoeksdiss- eminatiereposit- ory Het ondersteunen van het managen van een onderzoek. (ApplicationFunction) Onderzoeksman- agementfunctie Het ondersteunen van het plannen van een onderzoek. (ApplicationFunction) Onderzoeksplan- ningsfunctie Het ondersteunens van het verwerven van vergunningen voor onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksverg- unningsverwer- vingsfunctie Het ondersteunen van het registreren van gegevens over onderzoeken (ApplicationFunction) Onderzoeksregi- stratiefunctie Een systeem dat het volgen van de voortgang van promoties ondersteunt. (ApplicationComponent) Promotievolgyst- eem Een systeem dat het onderwijsaanbod en de belangrijkste gegevens van studenten administreert, inclusief hun studievoortgang. (ApplicationComponent) Studentinformat- iesysteem Een systeem dat auteurs van werken administreert en uniek identificeert. (ApplicationComponent) Auteuridentifica- tiesysteem Een systeem dat het archiveren van onderzoeksgegevens ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoeksgeg- evensarchief Een systeem dat het administreren en managen van medewerkers ondersteunt. (ApplicationComponent) Personeelssyste- em ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 09-10-2020 10:37:10 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:37:10 CEST