Onderzoeksinformatiesysteem

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > ApplicationComponents > Onderzoeksinformatiesysteem
ArchiMate-element Onderzoeksinformatiesysteem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-afdcc56a-1cb3-6094-3d1b-65f032d93205
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderzoeksinformatiesysteem
Documentatie  : Een systeem dat het plannen en managen van onderzoek ondersteunt.
Domein  : Onderzoeksondersteuning
Bouwsteen  : Nee
Voorbeelden  : METIS, SciVal PURE (http://info.scival.com/pure), Avedas Converis (http://www.avedas.com), Symplectic Elements (http://www.symplectic.co.uk)
Type  : Referentieapplicatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een systeem dat het plannen en managen van onderzoek ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoeksinf- ormatiesystee- m Het ondersteunen van het plannen van een onderzoek. (ApplicationFunction) Onderzoekspl- anningsfunctie Een systeem dat het archiveren van onderzoeksgegevens ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoeksge- gevensarchief Het domein betreffende Onderzoeksondersteuning. (Grouping) Onderzoekson- dersteuning Een systeem dat het volgen van de voortgang van promoties ondersteunt. (ApplicationComponent) Promotievolgy- steem Het ondersteunen van het managen van een onderzoek. (ApplicationFunction) Onderzoeksm- anagementfun- ctie Het ondersteunen van het registreren van gegevens over onderzoeken (ApplicationFunction) Onderzoeksre- gistratiefunctie Een systeem dat subsidieaanvragen voor onderzoeken ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoekssu- bsidieaanvraa- gsysteem Een systeem dat auteurs van werken administreert en uniek identificeert. (ApplicationComponent) Auteuridentific- atiesysteem Een systeem dat het onderwijsaanbod en de belangrijkste gegevens van studenten administreert, inclusief hun studievoortgang. (ApplicationComponent) Studentinform- atiesysteem Het ondersteunens van het verwerven van vergunningen voor onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksve- rgunningsverw- ervingsfunctie Een systeem dat het administreren en managen van medewerkers ondersteunt. (ApplicationComponent) Personeelssys- teem Een systeem dat het beheren en publiceren van disseminaties uit een onderzoek ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoeksdi- sseminatierep- ository AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 05-04-2024 12:50:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:50:36 CEST