Kostenplaats

ArchiMate-element Kostenplaats
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-b091e5e2-ea2f-3236-43b5-07f18c21f833
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Kostenplaats
Documentatie  : Een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend.
Domein  : Bedrijfsvoering
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : middel
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : laag
Toelichting BIV-classificatie  : Financiële gegevens moeten integer zijn.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend. (BusinessObject) Kostenplaats Het beheren van gegevens over grootboekrekeningen (ApplicationFunction) Grootboekgege- vensbeheer Het beheren van gegevens over collecties van materialen en uitleningen daarvan (ApplicationFunction) Bibliotheekgege- vensbeheer Het ondersteunen van het uitbetalen van declaraties aan medewerkers (ApplicationFunction) Declaratieverw- erkingsfunctie Het vaststellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten. (BusinessFunction) Begrotingsconst- ructie Het ondersteunen van het uitbetalen van salarissen aan medewerkers (ApplicationFunction) Salarisverwerki- ngsfunctie Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (BusinessObject) Journaalpost Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit Een onderdeel van een organisatie. (BusinessObject) Organisatieond- erdeel AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship AssociationRelationship heeft betrekking op AssociationRelationship is gekoppeld aan AssociationRelationship is gerelateerd aan Deze svg is op 09-10-2020 10:37:07 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:37:07 CEST