Bepalen onderzoeksimpact

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Bepalen onderzoeksimpact
ArchiMate-element Bepalen onderzoeksimpact
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-b0a1a46c-9d42-c09c-67a7-613ffbe7a8f0
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Bepalen onderzoeksimpact
Documentatie  : Het bepalen van de impact van een onderzoek, al dan niet afgezet tegen andere onderzoeken en onderzoeksresultaten in een bepaalde discipline.
Domein  : Onderzoek
Type  : Deelbedrijfsproces
Trigger  : Er is behoefte de impact van een bepaald (voorgenomen) onderzoek vast te stellen.
Preconditie  : Er zijn onderzoeks(tussen)resultaten beschikbaar, of er is een onderzoeksvoorstel dat duidelijk maakt welke resultaten verwacht worden.
Postconditie  : Het is duidelijk wat de wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact van het onderzoek is.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :