Id-b7b5e584-3f93-403c-890a-7506dd574dea

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties overig > Verbindingslijnen > Id-b7b5e584-3f93-403c-890a-7506dd574dea
ArchiMate-verbindingslijn Id-b7b5e584-3f93-403c-890a-7506dd574dea
Verbindingslijn-id  : Id-b1506193-0d2d-52e0-08ae-769a1a21d1a0
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties overig
ArchiMate-relatie  : Documentafhandeling en archivering aggregeert Inschrijven voor opleiding (AggregationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-c3da68cc-d29e-4ebe-b21c-4b4d81eb52d3 (Documentafhandeling en archivering)
Naar vorm  : Id-18db1402-cb7e-4a36-a9af-304109ccf548 (Inschrijven voor opleiding)
Z-coördinaat  : 242
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :