Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Beoordeling

ArchiMate-element Beoordeling
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-b1fe79a2-0154-dc62-d56b-51f19748d0ee
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Beoordeling
Documentatie  : Een beoordeling van het functioneren van een medewerker.
Domein  : Bedrijfsvoering
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : middel
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  :