Identiteitenbeheer

ArchiMate-element Identiteitenbeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-b2dd042c-9ad0-c45a-d443-0a8e0662b1d4
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Identiteitenbeheer
Documentatie  : Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers en hun autorisaties.
Domein  : Bedrijfsvoering
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers en hun autorisaties. (BusinessFunction) Identiteitenbeh- eer Het afhandelen van een aanmelding van een student voor een opleiding. (BusinessProcess) Inschrijven voor opleiding Het beschikbaar stellen van middelen die nodig ter ondersteuning van de organisatie en de uit te voeren processen en ervoor zorgen dat zij voldoen aan de gestelde eisen. (BusinessProcess) Instandhouden middelen Het beheren van gegevens over autorisaties (ApplicationFunction) Autorisatiegeg- evensbeheer Het ervoor zorgen dat informatie en technologie beschikbaar is voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatie en Technologiem- anagement Een gewenste eigenschap van de organisatie. (BusinessObject) Bedrijfseis In een systeem vastgelegde formele (contractuele of juridisch geldige) relatie tussen een natuurlijk persoon en de instelling. Deze resulteert in een instellingsgebonden identiteit, zoals student, medewerker, docent, onderzoeker. (BusinessObject) Digitale identiteit Het beheren van gegevens over identiteiten (ApplicationFunction) Identiteitgegev- ensbeheer Het toegangsrecht van een identiteit tot een gegevensobject, bestand of dienst. (BusinessObject) Autorisatie AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 20-04-2023 09:22:56 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2023 09:22:56 CEST