Id-58cd31a6-ddd1-4151-ab1c-a27133240a82

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting > Verbindingslijnen > Id-58cd31a6-ddd1-4151-ab1c-a27133240a82
ArchiMate-verbindingslijn Id-58cd31a6-ddd1-4151-ab1c-a27133240a82
Verbindingslijn-id  : Id-b3b4aecc-9365-78d2-50a6-0ff99022c32b
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting
ArchiMate-relatie  : Ontsluiting digitale databanken verwerkt Disseminatie (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-c79b1735-4d1f-4bf8-959a-416a25bf1c87 (Ontsluiting digitale databanken)
Naar vorm  : Id-9974b32a-e9ad-4edc-b36e-8ba0f1d70517 (Disseminatie)
Z-coördinaat  : 30
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (588;321)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :