Id-3829e4ac-94a1-476b-aed2-4cf56081080a

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-3829e4ac-94a1-476b-aed2-4cf56081080a
ArchiMate-verbindingslijn Id-3829e4ac-94a1-476b-aed2-4cf56081080a
Verbindingslijn-id  : Id-b5a5da60-c599-7184-d7bc-7bcc00676eae
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Organisatie is gerelateerd aan Onderwijsovereenkomst (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-d0b83bb7-a184-480b-acfd-38c738527f14 (Organisatie)
Naar vorm  : Id-19bc7432-b437-4819-92bc-c823a37e9c11 (Onderwijsovereenkomst)
Z-coördinaat  : 80
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :