CRM systeem

ArchiMate-element CRM systeem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-b6938620-3e3a-ea39-7196-1f10b3d046f2
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : CRM systeem
Documentatie  : Een systeem dat het relatiebeheer in de brede zin ondersteunt.
Domein  : Bedrijfsvoering
Bouwsteen  : Nee
Voorbeelden  : SugarCRM (http://www.sugarcrm.com), Microsoft Dynamics CRM (http://crm.dynamics.com/nl-nl/), Salesforce.com (http://www.salesforce.com), Oracle Siebel CRM (http://www.oracle.com/us/products/applications/siebel/overview/index.html), SAP CRM (http://www.sap.com/netherlands/solutions/business-process/customer-relationship-management.epx), Quobell Q-relatie (http://www.q-relatie.nl), Stb CRM (http://www.stb.nl/producten/stb-crm/stb-crm.html)
Type  : Referentieapplicatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een systeem dat het relatiebeheer in de brede zin ondersteunt. (ApplicationComponent) CRM systeem Het beheren van gegevens over campagnes (ApplicationFunction) Campagnegege- vensbeheer Een systeem dat het onderwijsaanbod en de belangrijkste gegevens van studenten administreert, inclusief hun studievoortgang. (ApplicationComponent) Studentinformat- iesysteem Een systeem dat het inkopen van producten alsook het beheren van leveranciers en contracten ondersteunt. (ApplicationComponent) Inkoopsysteem Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Een systeem dat de financiële administratie en de verwerking van financiële stromen ondersteunt. (ApplicationComponent) Financieel systeem Een systeem dat het administreren en managen van medewerkers ondersteunt. (ApplicationComponent) Personeelssyste- em Een systeem dat vraag en aanbod van stageplaatsen aan elkaar koppelt en het (afstudeer)stagetraject volgt. (ApplicationComponent) Stagesysteem Het beheren van gegevens over relaties (ApplicationFunction) Relatiegegeven- sbeheer Het beheren van gegevens over contactmomenten (ApplicationFunction) Contactengegev- ensbeheer AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 09-10-2020 10:37:12 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:37:12 CEST