Beschrijving

ArchiMate-eigenschapdefinitie Beschrijving
Eigenschapdefinitie-id  : Id-b6fe761d-c71e-7959-b832-922b97f0101e
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Datatype  : string
Meest voorkomende waarden top-20  : 
  • Voor externe relaties en klanten worden vaak verschillende contactkanalen (front office met click, call, face) ingezet om het afhandelen van vragen, meldingen of verzoeken te stroomlijnen. Vanuit het afhandelingsproces worden andere processen aangestuurd (in wezen worden back office processen getriggerd om een vraag of verzoek verder af te handelen). (1)
  • De af te handelen verzoeken kunnen betrekking hebben op meerdere beleidsterreinen. Afhankelijk van het onderwerp kan dit proces in hoge mate geautomatiseerd zijn. (1)
  • Vanuit voorgenomen beleid worden veranderingen doorgevoerd. Deze veranderingen worden gedefinieerd en veranderingstrajecten voorbereid, opgestart en geïmplementeerd. Verder worden doorgevoerde veranderingen geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect. Veranderingen kunnen betrekking hebben op een of meerdere beleidsterreinen. De veranderingen kunnen daarbij harde en/of zachte elementen raken: <ul> <li>Hard – bijv. organisatiestructuur, proces- en systeeminrichting <li>Zacht – bijv. normen/waarden, gedrag/houding, wijze van samenwerken. </ul> (1)
  • Doorgevoerde veranderingen blijven onderwerp van verbetering. Er kan een verschil geconstateerd of ervaren worden tussen wat men eigenlijk beoogd qua werking en prestatie en wat er feitelijk gebeurt. Hier ligt dan ruimte voor verdere optimalisatie en verbetering. De door te voeren verbeteringen kunnen op meerdere beleidsterreinen betrekking hebben. (1)
  • Dit proces is bedoeld om alle middelen die ingezet worden op niveau beschikbaar te houden. Het gaat om middelen zoals gebouwen, ruimtes, gegevens, applicaties, IT-infrastructuur, vermogen en activa. Dit vergt expliciete aandacht, bijvoorbeeld in de vorm van onderhoud of reparatie. Het inzetten van middelen is vaak gebonden aan technische en/of economische levensduur. (1)
  • Het definiëren van beleid, het monitoren en evalueren van de beleidsuitvoering en het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid. Voor allerlei aspecten kan beleid ontwikkeld worden, in wezen per bedrijfsfunctie. Vaak worden er een aantal relevante beleidsterreinen gedefinieerd om het hanteerbaar te houden en waar beleid van een aantal bedrijfsfuncties in samenhang beschouwd wordt. Beleidsterreinen kunnen zijn (indicatief): Marketing en Communicatie, Onderwijs, Onderzoek, Organisatie en Personeel, Financien en risico’s, Bedrijfsvoering en informatievoorziening. (1)
Gebruikt door  :