Id-c3dfd7a2-5813-424f-8477-d518ed1a7b24

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-c3dfd7a2-5813-424f-8477-d518ed1a7b24
ArchiMate-verbindingslijn Id-c3dfd7a2-5813-424f-8477-d518ed1a7b24
Verbindingslijn-id  : Id-b91fd4f9-45e6-535c-8353-999891004762
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Instelling is gerelateerd aan Minor (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-e0a4bf7a-f2aa-4c6a-8e5b-95eed6cfa785 (Instelling)
Naar vorm  : Id-77314f5c (Minor)
Z-coördinaat  : 67
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (312;82)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :