Grootboekbeheer

ArchiMate-element Grootboekbeheer
Contextdiagram
Het beheren van de balans van de organisatie. (BusinessFunction) Grootboekbehe- er De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. (BusinessObject) Dienstbetrekkin- g Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit Het recht van een individu op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak. (BusinessObject) Vordering Het beheren van gegevens over grootboekrekeningen (ApplicationFunction) Grootboekgege- vensbeheer Het verwerken van signalen en verzoeken die periodiek voorkomen. (BusinessProcess) Afhandelen periodieke/conti- nue verzoeken Vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (BusinessObject) Journaalpost Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Een plicht om iets te betalen. (BusinessObject) Verplichting AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R CompositionRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 09-10-2020 10:38:20 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:38:20 CEST