Inschrijven voor opleiding

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Inschrijven voor opleiding
ArchiMate-element Inschrijven voor opleiding
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-bb471d0d-d63c-7e5a-7346-c3945ace3dda
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Inschrijven voor opleiding
Documentatie  : Het afhandelen van een aanmelding van een student voor een opleiding.
Domein  : Onderwijs
Trigger  : Een individu meldt zich aan voor een opleiding.
Preconditie  : Het individu heeft zich georiënteerd en laten informeren over een specifieke opleiding en heeft zich ook aangemeld.
Postconditie  : Het individu is wel of niet ingeschreven als deelnemer en zijn/haar examenprogramma is wel of niet samengesteld.
Type  : Deelbedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het afhandelen van een aanmelding van een student voor een opleiding. (BusinessProcess) Inschrijven voor opleiding Het registreren van het formele verzoek van een deelnemer om zich in te schrijven voor een onderwijsproduct. (BusinessFunction) Aanmeldingsreg- istratie Het administratief verwerken van de aanmelding van een deelnemer zodat deze wordt ingeschreven bij de onderwijsinstelling. (BusinessFunction) Deelnemerinsch- rijving Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers en hun autorisaties. (BusinessFunction) Identiteitenbeh- eer Het afhandelen van inkomende en uitgaande documentstromen en de archivering van documenten. (BusinessFunction) Documentafhan- deling en archivering Het vaststellen van de competenties die op een bepaald moment door de deelnemer zijn verworven. (BusinessFunction) Vaststelling verworven competenties Het ervoor zorg dragen dat debiteuren openstaande vorderingen betalen. (BusinessFunction) Debiteurenbehe- er Het bepalen of een opleiding passend is voor een deelnemer, en vice versa. (BusinessFunction) Deelnemermatc- hing Het kenbaar maken van openstaande vorderingen aan debiteuren. (BusinessFunction) Facturering AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 09-10-2020 10:37:39 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:37:39 CEST