Id-79729e51-e3cf-4c18-b740-984472cea3b0

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-79729e51-e3cf-4c18-b740-984472cea3b0
ArchiMate-verbindingslijn Id-79729e51-e3cf-4c18-b740-984472cea3b0
Verbindingslijn-id  : Id-bb6c480a-15ba-8025-c35f-0aa67a33cb83
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Deelnemer verbijzondert Individu (SpecializationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-32f6f8a6 (Deelnemer)
Naar vorm  : Id-04a1a46a-aa0e-4dfc-910a-5278335e7a52 (Individu)
Z-coördinaat  : 40
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :