Id-8e3e5076-ed0a-48bd-a304-c0a6a0cae79b

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-8e3e5076-ed0a-48bd-a304-c0a6a0cae79b
ArchiMate-verbindingslijn Id-8e3e5076-ed0a-48bd-a304-c0a6a0cae79b
Verbindingslijn-id  : Id-bc40eef9-084b-c775-7355-8e8a95b228b1
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Toetsactiviteit verbijzondert Deelnemeractiviteit (SpecializationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-96666d36 (Toetsactiviteit)
Naar vorm  : Id-53a5622a (Deelnemeractiviteit)
Z-coördinaat  : 63
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (1404;515),(1200;514)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :